Under årets Nordsjøritt ble Emergency Log Unit (ELU) brukt av beredskapsteamet til sykkelløpet. ELU er et nettbasert styringssystem for kriser og beredskapshåndtering som i sanntid gir en komplett og oversiktlig status.

 

Nordsjørittet er et sykkelløp som strekker seg over 9 mil fra Egersund til Sandnes. Under rittet er ledelsen avhengig av å ha total oversikt over hendelser og status langs hele løypen. Løypevaktene rapporterte via SMS til ELU som igjen tilgjengeliggjorde informasjonen til rittledelsen via en alltid oppdatert log. AMK hadde sin egen logg, hvor ambulanser og AMK-sentralen kunne kommunisere. Førstehjelpsteam hadde også sin egen logg som de rapporterte til via SMS. Herfra kunne rittledelsen, ambulanser, hurtiggående førstehjelpsteam og feltsykehus ha tilgang til en felles logg og situasjonsstatus. I tillegg hadde Nordsjørittet forberedt et eget kriseteam som skulle kalles sammen og kommunisere via ELU dersom det hadde blitt nødvendig.

 

Ved hjelp av ELU hadde Nordsjørittet og deres involverte partnere full oversikt over viktige hendelser og status langs hele løypetraseen. Alt skjedde via PCer, nettbrett, smarttelefoner og vanlige mobiltelefoner via SMS.

 

ELU er utviklet i samarbeid med Total Safety. I 2012 og 2013 gjennomførte Enovate et IFU-prosjekt sammen med Weatherford Norge og Total Safety hvor ELU ble spisset mot oljeservicesektorens behov. Enovate mottok 1.150.000 kr i IFU-stipend fra Innovasjon Norge for dette IFU-prosjektet.

ELU-nordsjøritt

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone