Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) har brukt Flexite!Event som sitt kursadministrative system siden 2012. DFØ gjennomfører kursvirksomhet i egne lokaler på hovedkontoret i Oslo og i distriktslokalene rundt omkring i Norge. I tillegg organiserer de nettverksmøter og har en egen årlig konferanse med med nærmere 1000 deltakere. Alt blir styrt enkelt fra kursavdelingen i Oslo via Flexite!Event.

 

Gjennom påmeldings- og administrasjonssystemet Flexite!Event har DFØs kursadministrasjon full oversikt over dekningsgraden ved de ulike kursene. De får sanntidsoversikt over antall deltakere og hvor mange ledige plasser det er ved hvert enkelt kurs og konferanse. De kan også enkelt ta ut rapporter som forteller hvilke kurstyper som trekker mange deltakere og hvilke som ikke er like populære. På denne måten kan de justere og optimalisere sitt eget kurstilbud.

 

Automatisert meldingstjeneste, samt integrasjon mot DFØ´s økonomisystem gjør at administrasjon av kurs og fakturering krever minimalt med tid.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone