Sotra Brannvesen har systematisert sitt øvelsesopplegg for å sørge for at mannskapets kompetanse er på topp både når det gjelder praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper. Ved bruk av Flexite!Test gjennomføres en elektronisk prøve i forkant av hver øvelse. Alt mannskap må gjennomføre den elektroniske prøven forut for øvelsen. Dette gir instruktøren en unik mulighet til å samle sammen data som kan fortelle litt om hvilke tema man må gjennomgå spesielt for å løfte mannskapet kompetanse ytterligere, og for å unngå repetisjon av tema de allerede kan.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone