Siden 2005 har Den europeiske organisasjonen for sikkerhet i luftfarten EUROCONTROL, samarbeidet tett med Enovate om utvikling av ELPAC. Siden 2007 har flygeledere fra 32 europeiske og asiatiske land blitt sertifisert i sin engelskforståelse ved hjelp av ELPAC. Sertifiseringen gjøres på bakgrunn av krav fra ICAO og EU om at hver enkelt flygeleder og pilot må ha et godt nivå av engelskforståelse. Fra 2014 støtter ELPAC også sertifisering av piloter.

 

ELPACs sertifiseringsutviklere bruker Flexite!Test for å skrive oppgaver som brukes i sertifiseringsprøvene. Oppgavene skrives på bakgrunn av flygelederes og piloters arbeidssituasjon. Dermed skrives det egne pilotoppgaver og egen flygelederoppgaver. Nye oppgaver går gjennom en grundig utprøving før de tas i bruk i reelle sertifiseringsprøver. Under dette arbeidet blir flere oppgaver forkastet, mens andre blir endret. Vanskelighetsgraden blir vurdert for hver oppgave.

 

Alle piloter og flygeledere må vurderes for sin engelskforståelse. Det er utarbeidet seks ulike nivå av engelskforståelse fra nivå 1 til 6. For å kunne arbeide som flyger eller pilot må en ha en forståelse på nivå 4 eller bedre. Dersom en har en forståelse på nivå 4 må en sertifiseres på nytt etter 3 år. Dersom en får en forståelse på nivå 5 må en sertifiseres om igjen etter 6 år. Dersom en får nivå 6 vil en i skrivende stund slippe å sertifiseres om igjen. Internasjonalt pågår det imidlertid arbeid som vil kunne tilsi at kandidater på nivå 6 vil kunne få krav om resertifisering etter 9 år.

 

ELPAC er organisert med tre ulike prøver:

·         Paper 1

·         Paper 2

·         Paper 3

 

Paper 1 er en nettbasert prøve hvor kandidaten får høre flere ulike lydfiler med kommunikasjon mellom piloter og flygeledertårnet. Kandidaten må avgi svar basert på den kommunikasjonen de hører. Hver oppgave er klassifisert som å være på nivå 3, 4 eller 5. For å bestå ELPAC og få nivå 4 eller 5 må kandidaten få godkjent på et vist antall oppgaver på de ulike nivåene. Dersom en ikke har nok korrekte oppgaver på nivå 3, blir det stryk uansett. Dersom en har nok korrekte oppgaver på nivå 3, men ikke på nivå 4 blir det også stryk. Det er først når en har nok antall korrekte oppgaver på nivå 3 og 4 at en får godkjent nivå 4. Dersom en da også har godkjent antall korrekte oppgaver på nivå 5, får en nivå 5 på paper 1. Oppgavene som besvares under Paper 1 vil delvis rettes automatisk av Flexite!Test, og delvis rettes av en sensor.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPaper 2 er en muntlig prøve hvor det er to sensorer tilstede. Kandidaten går gjennom to deloppgaver som involverer dialog med sensorene, forklaring av hva kandidaten ser på ulike bilder, osv. Dialogen mellom kandidaten og sensorene tas opp på lyd og lastes oppi Flexite!Test for videre dokumentasjon og kontroll av tilfeldig utvalgte oppgaver fra EUROCONTROL sin side. Dette gjøres på bakgrunn av at den muntlige prøven gjennomføres i det lokale landet og at en med ELPAC ønsker å sikre at en ELPAC-sertifisering er den samme uansett hvilket land den gjøres i. På slutten av paper 2 gjennomfører sensorene en vurdering av kandidatens nivå, og kandidaten får nivået som karakter på Paper 2.

 

Når paper 1 og 2 er gjennomført kalkulerer Flexite!Test nivået til kandidaten. Det gjøres gjennom at det laveste nivået fra Paper 1 og 2 blir stående. Det betyr at får en stryk på enten Paper 1 eller 2 så er det stryk totalt sett uansett nivå på den andre prøven. Får kandidaten nivå 4 på et paper og nivå 5 på det andre, blir karakteren nivå 4 totalt sett. Dermed må en få både nivå 5 på Paper 1 og 2 for å få karakteren nivå 5.

 

Paper 3 er en prøve som er spesialutviklet for å teste om en kandidat kan være på nivå 6. Det er kun mulig å få gjennomføre Paper 3 dersom som man ved to etterfølgende ELPAC-sertifiseringer har oppnådd nivå 5. Dersom kandidaten har det, vil vedkommende også få mulighet til å gjennomføre Paper 3 som er en muntlig prøve. På samme måte som for Paper 2 vil også lyden fra dialogen mellom sensor og kandidat tas opp og lagres i Flexite!Test.

 

Siden 2012 har ELPAC vært ubetinget godkjent av ICAO som en sertifiserings som følger gode standarder for å utvikle en sertifiseringsprøve som sikrer at kandidaten får en korrekt vurdering. Det er kun ELPAC som har klart å få en ubetinget godkjennelse fra ICAO.

Akutelle linker

 

 

Samrbeidspartnere

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone