Kontakt

Tilby tester, kurs, og nettbasert opplæring

Vi utvikler brukervennlige, skybaserte løsninger basert på dine behov.

Tilby tester, kurs og nettbasert opplæring!
Tilby tester, kurs og e-læring. Enovate tilbyr gratis support til alle sine kunder!

Ta kontroll over tidsklemma

Bruk våre digitale løsninger og frigjør tid - og arbeidskraft!

Planlegg og administrer tester, kurs og arrangementer!

Planlegg og administrer

tester, kurs og arrangementer

Gi opplæring med e-læring

egentilpasset innhold og tester

Gi opplæring ved bruk av e-læring med egentilpasset innhold og tester!
Lag tester og dokumentér ferdigheter og kompetanse!

Lag tester og dokumentér

ferdigheter og kompetanse

Planlegg og administrer tester, kurs og arrangementer!

Planlegg og administrer

tester, kurs og arrangementer

Gi opplæring ved bruk av e-læring med egentilpasset innhold og tester!

Gi opplæring med e-læring

egentilpasset innhold og tester

Lag tester og dokumentér ferdigheter og kompetanse!

Lag tester og dokumentér

ferdigheter og kompetanse

Tiltrodd av kunder i inn- og utland

Klikk på logo for å se hvordan kundene bruker Enovates løsninger:

Noen av våre kunder

Klikk på logo for å se hvordan kundene bruker våre løsninger!

Book et møte med oss!

Planlegg og administrer tester, kurs og arrangementer!