Kontakt

Search
Close this search box.

Eurocontrol

Eurocontrol er den europeiske organisasjonen for sikkerhet i luften. Siden 2005 har vi samarbeidet med dem om ELPAC-testen. ELPAC er en test som er utviklet som en følge av krav fra både EU og FNs luftfartstorganisasjon ICAO.

ELPAC-testen er lisensiert til 66 organisasjoner i 56 ulike land. Den benytes for å sikre at piloter og flygeledere som er tilknyttet de ulike brukerorganisasjonene har tilfredsstillende engelskferdigheter.

Testen vurderer derfor piloter og flygeledere i henhold til ICAOs krav til engelskforståelse og muntlig kommunikasjon. Oppgaene som gjennomføres skjer i en kontekst som er relatert til piloters og flygelederes arbeidsoppgaver.

Ønsker du å lese mer om ELPAC?

hold deg oppdatert

Følg oss på Facebook og Linkedin!

Copyright 2022 © All rights Reserved. Design by Enovate.