Kontakt

Eurocontrol

Eurocontrol er den europeiske organisasjonen for sikkerhet i luften. Siden 2005 har vi samarbeidet med dem om ELPAC-testen. ELPAC er en test som er utviklet som en følge av krav fra både EU og FNs luftfartstorganisasjon ICAO.

ELPAC-testen er lisensiert til 66 organisasjoner i 56 ulike land. Den benytes for å sikre at piloter og flygeledere som er tilknyttet de ulike brukerorganisasjonene har tilfredsstillende engelskferdigheter.

Testen vurderer derfor piloter og flygeledere i henhold til ICAOs krav til engelskforståelse og muntlig kommunikasjon. Oppgaene som gjennomføres skjer i en kontekst som er relatert til piloters og flygelederes arbeidsoppgaver.

Ønsker du å lese mer om ELPAC?

hold deg oppdatert

Følg oss på Facebook og Linkedin!

Copyright 2022 © All rights Reserved. Design by Enovate.

Planlegg og administrer tester, kurs og arrangementer!

Book et møte med Enovate

Så hyggelig at du vil vite mer om oss! Fyll inn skjemaet for å booke et uforpliktende møte med oss. Møtet vil som hovedregel foregå digitalt over Teams, men vi er åpne for å gjøre det på andre måter, dersom det passer bedre for deg.

Vi vil ta kontakt med deg innen 24 timer.