Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

HK-direktoratet er ansvarlig for gjennomføring av obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap. Vi har siden siden 2011 samarbeidet med dem om utvikling av prøvegjennomføringssystemet deres. I dag bistår vi direktoratet med support mot prøvestedene deres, samt drift, vedlikehold og videreutvikling av systemet som siden 2014 har vært benyttet til HK-dir sine prøver. Systemet er basert […]