Eksempeloppgaver

Samfunnskunnskap

Det har blitt laget eksempelprøver som viser hvordan prøvene kan bli utformet.
Eksempeloppgavene finnes på ulike språk og målformer.