Eksempeloppgaver

Statsborgerprøven

Det har blitt laget eksempelprøver som viser hvordan prøvene kan bli utformet.
Eksempeloppgavene er både på bokmål og på nynorsk.

Statsborgerprøven