Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

HK-direktoratet er ansvarlig for gjennomføring av obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap. Vi har siden siden 2011 samarbeidet med dem om utvikling av prøvegjennomføringssystemet deres. I dag bistår vi direktoratet med support mot prøvestedene deres, samt drift, vedlikehold og videreutvikling av systemet som siden 2014 har vært benyttet til HK-dir sine prøver. Systemet er basert […]

Eurocontrol

Eurocontrol er den europeiske organisasjonen for sikkerhet i luften. Siden 2005 har vi samarbeidet med dem om ELPAC-testen. ELPAC er en test som er utviklet som en følge av krav fra både EU og FNs luftfartstorganisasjon ICAO. ELPAC-testen er lisensiert til 66 organisasjoner i 56 ulike land. Den benytes for å sikre at piloter og […]

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet bruker testsystemet vårt til digital planlegging og gjennomføring av den teoretiske delen av jegerprøveeksamen i Norge. De har vært kunde hos oss siden 2011 når vi vant vårt første anbud hos dem. I 2022 vant vi anbudet på ny, for andre gang. I perioden 2012-2022 ble jegerprøveeksamen gjennomført på kommunale datamaskiner. Fra 1. januar […]

Rogaland brann og redning

Rogaland brann og redning bruker vårt kursadministrasjonssystem, Kursporten, til påmelding, planlegging og administrering av sine kurs for brannmenn. Besøk gjerne nettsiden deres for å meldere deg opp til et kurs, eller for å se hvordan systemet kan integreres rett inn i nettsiden: Rogaland brann- og redning kurspåmelding.

UCO

UCO har vært kunde hos oss siden 2011. De bruker vårt kursadministrasjonssystem, Kursporten, til påmelding, planlegging og administrering av sine kurs via UCO-skolen. UCO-skolen tilbyr dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring innen bygg, anlegg og industri. Besøk gjerne UCO-skolen for å se hvordan en enkel kan integrere systemet inn i nettsiden sin.

OsloMet

I 2022 vant vi anbud fra OsloMet om levering av administrasjonssystem for «Tospråktesten for tolker», «Kurs i tolkens ansvarsområder (TAO)» og  «Autorisasjonsprøve i tolkning». Fra våren 2023 vil OsloMet ta i bruk administrasjonssystemet vårt til administrering av gjennomføring av sine tolketester- og kurs. Administrasjonssystemet er i stor grad basert på vår kursadministrative løsning og vår […]

NHO Transport

I 2019 signerte vi kontrakt med NHO Transport. De bruker testsystemet vårt til digital planlegging og gjennomføring av “Bussnorsktesten” for minoritetsspråklige bussjåfører. Testen er en arbeidsrelatert test som brukes til å måle lytte-, lese- og skriveferdigheter i norsk hos minoritetsspråklige sjåfører eller kandidater til yrket. Ønsker du å lese mer om testen? Bussnorsktesten: Bussnorsktesten informasjosside […]

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket bruker testsystemet vårt til digital planlegging og gjennomføring av den teoretiske delen av jegerprøveeksamen i Sverige. Enovate vant kontrakten med dem i 2020 og bistår Naturvårdsverket med drift, vedlikehold, videreutvikling support av tjenesten. Kandidatene gjennomfører eksamen med sin mobiltelefon eller nettbrett.  Ønsker du å lære mer om jegerprøven i Sverige? Digitaliseringen av jägarexamens teoridel […]